top of page

FIREMNÍ KURZY & WORKSHOPY

Spojila jsem své tři největší životní zkušenosti a vášně: umění improvizace, osobní rozvoj a terapeutickou práci. Postupem času jsem společně s účastníky svých rozvojových programů vytvořila samostatnou metodu L.i. Learning impro, která všechny tři oblasti přirozeně vstřebala.

 

L.i. vychází především z principů, nástrojů, metod, kompetencí a postojů vytvořených v kontextu divadelní improvizace, které pak využívá

k nedivadelním účelům.


Improvizační cvičení staví na komunikačním přístupu „Ano a... místo Ano, ale...“. Bez spolupráce, schopnosti nechat druhého zazářit a atmosféry, ve které je možné dělat chyby, si účastnici záhy všimnou,

že to, co vzniká, nefunguje. Následným experimentováním získávají zkušenost dlouhodobě udržitelné spolupráce, bezpodmínečného přijetí a svobodného, tvůrčího hledání inovativních řešení v bezpečné atmosféře.

Ink Mark

TÝMOVÁ DYNAMIKA

 • Budování týmu (teambuilding), týmovost a směřování

 • Spoluvytváření zdravého týmu

 • Zapadnout. Jaký potenciál a jaká rizika v sobě skrývají noví členové?

 • Reagovat, tedy být. Koho, kdy a proč v sobě probudit: rodiče, dítě nebo dospělého?

KREATIVITA A INOVACE

 • Využití chaosu a předsudky v zacházení s pravidly.

 • Tvůrčí potenciál v každodenním osobním i pracovním kontextu

 • Naslouchat intuici, slyšet intuici a následovat intuici.

 • Umění vzít do hry přítomnost, vycházet z minulosti a tvořit budoucnost

Postavy (1).png
Postavy.png
56cff93a-7195-4ef0-8058-e32acb73d61e.jpg

KONFLIKT A SPOLUPRÁCE S NEPŘÍTLEM

 • Zdroje konfliktů a zdroje spolupráce. Konflikt jako zdroj?

 • Role v konfliktech. Zamknuti v trojúhelníku: pečovatel, oběť, agresor

 • Změna postoje k nepříteli

 • Zrcadlová síň. Co mi zrcadlíš? Co Ti zrcadlím?

      HODNOTY A KULTURA

 • Promítání firemních a osobní hodnot do jednání

 • Skryté potřeby a jak je dostat na světlo

 • Životní postoje a jejich vliv na atmosféru – kulturu

 • Žít a pracovat v souladu. Aby to nebylo klišé.

bottom of page