top of page

ZMĚNA PŘIJDE,
KDYŽ SE ZASTAVÍM*

Prostřednictvím kurzů umění improvizace, týmové spolupráce a individuálních kočovacích & terapeutických setkání, provázím jednotlivce i skupiny procesem sebepoznání, změny a hravosti k rovnováze.

 

Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze,
pětiletý sebezkušenostní výcvik v hlubinné psychoterapii SUR, Systemický výcvik koučů v rámci lektorského seberozvoje ve společnosti ČNP Consultig, roční Výcvik v Body terapii vedený

Eli Weidenfieldem. Inspirují mě kolegové, knihy, workshopy

a směry zabývající se Gestalt přístupem v organizacích, Transakční analýzou, Konstelacemi, NVC_Nenásilnou komunikací, Uměním Respektovat a být Respektován, celostním přístupem Ruedigera Dahlkeho.

Po návratu z působení v marseillské improvizační skupině  jsem

v roce 2000 založila první český improvizační tým pra.l.i.ny. 

Od té doby sdílím  prostřednictvím rozvojových workshopů principy skupinové improvizace po celé ČR a v zahraničí.

Když jsem se zastavila, došlo mi, že mé osobní principy, hodnoty

a postoje se nápadně shodují s těmi improvizačními, a zároveň až neuvěřitelně pomáhají v komunikaci, seberozvoji a sebepoznání. 
V roce 2007 jsem se začala profesionálně věnovat aplikované improvizaci, sebepoznání, týmovému a osobnímu rozvoji a na potřeby orientované, proklientské službě. 

V rámci spolupráce s týmy, leadery, vzdělávacími subjekty, improvizátory, rodiči a dětmi, přivážím inspirativní zahraniční lektory, účastním se mezinárodních workshopů, festivalů a zahraničních rozvojových konferencí. Souzním s principy a postoji mezinárodní skupiny lektorů  Aplikované Improvizace.

Dlouhodobě spolupracuji s nadnárodními společnostmi,

s menšími pracovními týmy, neziskovými organizacemi a s Vámi, kteří přicházíte osobně s potřebou změny.

Na workshopech, tréninzích a individuálních koučovacích, rozvojových a terapeutických setkáních pracuji na podpoře autentického jednání

a pochopení vlastních reakcí, impulzů

a emocí. Sleduji spolu s Vámi proces a vědomě vytvářím bezpečné 

tvůrčí prostředí. S humorem, odstupem a v radosti.

Věřím, že změna postoje je možná. 

*inspirace Frans Meulmeester:
Změna přijde, když se zastavíš, nakl. Drvoštěp, 2010

Changing is Standing Still - A Gestalt Perspective on Organizations, 2006

Postavy(4).png
Ink Mark
RAKETKA.png
Postavy(7).png
bottom of page